Kurss Grāmatvedības pamati: 2.līmenis

Mazo sabiedrību gada pārskatu sastādīšanas praktikums

Grāmatvežiem svarīgie jautājumi, kas ņemami vērā 2016.gadā un kam jāsagatavojas 2017.gadā

2016.gada aktualitātes revidentiem: Pārbaudes uzdevumu dokumentācija un pārbaudes un revidentu ziņojumu sagatavošana 2016.gadā (PILNA GRUPA)

2016.gada aktualitātes revidentiem: Pārbaudes uzdevumu dokumentācija un pārbaudes un revidentu ziņojumu sagatavošana 2016.gadā

Par audita efektivitāti

Naudas plūsmas sagatavošanas praktikums

Vadības grāmatvedības uzskaite, izmantojot datorizētās sistēmas

Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem