Būvniecības un citu ilgtermiņa līgumu uzskaite

Nekustamais īpašums – Krājumi, Pamatlīdzekļi vai Ieguldījuma īpašumi, kopīgais un atšķirīgais to atzīšanā, uzskaitē, novērtēšanā un informācijas atklāšanā

Vadības grāmatvedības uzskaite, izmantojot datorizētās sistēmas

Darba samaksa, atvaļinājumi un darba nespējas laika apmaksa, un citas aktualitātes

Kukuļdošanas apzināšana revīzijas un lietpratēja vai uzticības uzdevumu izpildes laikā

Jaunais “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un “Gada pārskatu likuma un konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi”

Revīzijas pierādījumi par finanšu pārskata posteņiem un to dokumentēšana

Новый «ЗАКОН О ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ И КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ» и «Правила применения закона о годовых отчётах и консолидированных годовых отчётах» (KRIEVU VALODĀ)

Profesionālo grāmatvežu ētika un tās pielietojums praksē

Kurss Grāmatvedības pamati:1.līmenis

Pārbaudi sevi! Nodokļu tiesību piemērošanas praktikums.

Kurss Grāmatvedības pamati: 2.līmenis

Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti