Svarīgākais par jauno “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un to saistītajiem MK noteikumiem

PVN piemērošanas praktikums (2 dienas)

Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības organizācijas dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu

Pārbaudi sevi! Nodokļu tiesību piemērošanas praktikums.

2016.gada pārskata sagatavošana (2 dienas)

Jaunais “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un “Gada pārskatu likuma un konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi”

Par audita efektivitāti

Vadības grāmatvedības uzskaite, izmantojot datorizētās sistēmas

Atvaļinājumu piešķiršanas, noformēšanas un naudas aprēķināšanas īpatnības 2016.gadā

Новый «ЗАКОН О ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ И КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ» и «Правила применения закона о годовых отчётах и консолидированных годовых отчётах» (KRIEVU VALODĀ)

Nekustamais īpašums – Krājumi, Pamatlīdzekļi vai Ieguldījuma īpašumi, kopīgais un atšķirīgais to atzīšanā, uzskaitē, novērtēšanā un informācijas atklāšanā

Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem

Konsolidācija (1. un 2.līmenis) (2 dienas)

Kurss Grāmatvedības pamati: 2.līmenis

Naudas plūsmas sagatavošanas praktikums