Vadības grāmatvedības uzskaite, izmantojot datorizētās sistēmas

Atvaļinājumu piešķiršanas, noformēšanas un naudas aprēķināšanas īpatnības 2016.gadā

Новый «ЗАКОН О ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ И КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ» и «Правила применения закона о годовых отчётах и консолидированных годовых отчётах» (KRIEVU VALODĀ)

Nekustamais īpašums – Krājumi, Pamatlīdzekļi vai Ieguldījuma īpašumi, kopīgais un atšķirīgais to atzīšanā, uzskaitē, novērtēšanā un informācijas atklāšanā

Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem

Konsolidācija (1. un 2.līmenis) (2 dienas)

Gada pārskata sagatavošana saskaņā ar SFPS prasībām (2 dienas)

Kurss Grāmatvedības pamati: 2.līmenis

Grāmatvežiem svarīgie jautājumi, kas ņemami vērā 2016.gadā un kam jāsagatavojas 2017.gadā

Par audita efektivitāti

Naudas plūsmas sagatavošanas praktikums