Nodokļi – pamatkurss

Aktuālās izmaiņas Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos

Profesionālais skepticisms un krāpšanās riski revīzijas procesā

Kurss Grāmatvedības pamati:1.līmenis (80 ak. stundas)

Kurss Grāmatvedības pamati: 2.līmenis

Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti