Новый «ЗАКОН О ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ И КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГОДОВЫХ ОТЧЕТАХ» и «Правила применения закона о годовых отчётах и консолидированных годовых отчётах» (KRIEVU VALODĀ)

Atvaļinājumu piešķiršanas, noformēšanas un naudas aprēķināšanas īpatnības 2016.gadā

Pārbaudes uzdevumu veikšana saskaņā ar SPUS 2400 “Vēsturisku finanšu pārskatu pārbaudes uzdevumi” (PILNA GRUPA)

Pārbaudes uzdevumu veikšana saskaņā ar SPUS 2400 “Vēsturisku finanšu pārskatu pārbaudes uzdevumi”

Profesionālo grāmatvežu ētika un tās pielietojums praksē

Kurss Grāmatvedības pamati:1.līmenis

Konsolidācija (1. un 2.līmenis) (2 dienas)

Kukuļdošanas apzināšana revīzijas un lietpratēja vai uzticības uzdevumu izpildes laikā

Svarīgākais par jauno “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un to saistītajiem MK noteikumiem

Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības uzskaites dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu

Pārbaudi sevi! Nodokļu tiesību piemērošanas praktikums.

2016.gada pārskata sagatavošana (2 dienas)

Jaunais “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” un “Gada pārskatu likuma un konsolidēto gada pārskatu likuma normu piemērošanas noteikumi”

Par audita efektivitāti

Vadības grāmatvedības uzskaite, izmantojot datorizētās sistēmas

Nekustamais īpašums – Krājumi, Pamatlīdzekļi vai Ieguldījuma īpašumi, kopīgais un atšķirīgais to atzīšanā, uzskaitē, novērtēšanā un informācijas atklāšanā

Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem

Kurss Grāmatvedības pamati: 2.līmenis