Kurss Grāmatvedības pamati: 2.līmenis

2016.gada aktualitātes revidentiem: Pārbaudes uzdevumu dokumentācija un pārbaudes un revidentu ziņojumu sagatavošana 2016.gadā

Mazo sabiedrību (apgrozījums līdz 8 mlj euro) gada pārskatu sastādīšanas praktikums

Naudas plūsmas sagatavošanas praktikums

Starptautiskie revīzijas standarti revidentu palīgiem – pamati (3 dienas)

Sagatavošanas kursi zvērinātu revidentu pretendentu kvalifikācijas eksāmenam tiesībās

2016.gada aktualitātes revidentiem: Pārbaudes uzdevumu dokumentācija un pārbaudes un revidentu ziņojumu sagatavošana 2016.gadā

Svarīgākais par jauno “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu” un to saistītajiem MK noteikumiem

Ar revīzijas kvalitāti un revīzijas efektivitāti saistītie jautājumi

2016.gada pārskata sagatavošana un uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas aktualitātes

Gada pārskata sagatavošana saskaņā ar SFPS prasībām (2 dienas)

Pārskatu sagatavošana budžeta iestādē – iesācējiem

Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem