Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ietverto normu praktiskā piemērošana (rīko LNKA) (PILNA GRUPA)

2016.gada pārskata sagatavošana un uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanas aktualitātes (PILNA GRUPA)

Pārskatu sagatavošana budžeta iestādē

Nodokļu izmaiņas un jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums

Nodokļu izmaiņas un jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (KRIEVU VALODĀ)

Nodokļu uzskaite namu apsaimniekotājiem un 2016.gada pārskata sagatavošana

2016.gada pārskata sagatavošana un UIN aktualitātes (KRIEVU VALODĀ)

UIN deklarācijas sagatavošana

Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti