Būtiskākās izmaiņas nodokļu tiesībās – 2017 (PILNA GRUPA)

Būtiskākās izmaiņas nodokļu tiesībās – 2017 (PILNA GRUPA)

2016.gada pārskata šablons sabiedrībām

Nevalstisko organizāciju gada pārskats par 2016.gadu

Aktuālās izmaiņas Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos

2016.gada pārskata sagatavošana un iesniegšana EDS

Aktuālie jautājumi 2016.gada UIN deklarācijas sagatavošanā